skip to Main Content

A tartalomért felelős

Landstrasse 15, LI-9496 Balzers

office(at)suninvestag.com

 +42 338 00 100

Felügyelő bizottság: Urmann Markus
Nyilvántartási szám: FL-0002.654.161-3
A Sun Contracting AG 100%-os leányvállalata

Felelősségvállalás hyperlinkek-ért

  1. Az online ajánlat tartalma

A szerző nem vállal szavatosságot a rendelkezésre bocsátott információk naprakészségéért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Alapvetően kizárunk a szerzővel szemben anyagi vagy eszmei kár miatt támasztott, bármilyen kártérítési igényt, amelyet a közölt információk használata vagy nem használata, illetve hibás és hiányos információk használata okozott, amennyiben a szerzőnek szándékosságból vagy súlyos hanyagságból eredő vétkesség bizonyítottan nem róható fel.

Valamennyi ajánlatunk kötelezettség nélküli. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak részeit vagy a teljes ajánlatot külön értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje, és a közzétételt időszakosan szüneteltesse vagy véglegesen megszüntesse.

  1. Hivatkozások és linkek

Idegen weboldalakra mutató olyan közvetett vagy közvetlen hivatkozások („linkek”) esetén, amelyek a szerző felelősségi körén kívül esnek, a felelősségvállalási kötelezettség kizárólag abban az esetben lépne életbe, amennyiben a szerző számára ismertek ezek a tartalmak, és számára műszakilag lehetséges és tőle elvárható lenne, hogy jogellenes tartalmak esetén megakadályozza azok használatát.

A szerző ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a link elhelyezésének időpontjában a vonatkozó összelinkelt oldalakon nem volt azonosítható illegális tartalom. A szerző semmilyen befolyással sem rendelkezik a belinkelt/kapcsolt oldalak jelenlegi és jövőbeni kialakítására, tartalmára. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolódik az összes olyan belinkelt/kapcsolt oldal valamennyi tartalmától, amely a link elhelyezése után módosult. Ez a kijelentés vonatkozik a saját internetes ajánlaton belül elhelyezett összes linkre és hivatkozásra, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokon és levelezőlistákban külső felhasználók által létrehozott bejegyzésekre. Kizárólag annak az oldalnak a tulajdonosa felel az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért és különösen azokért a károkért, amelyek az ilyen módon közölt információk használatából vagy nem használatából keletkeznek, amelyre a hivatkozás mutat, és nem az a szerző, aki linkeken keresztül csupán hivatkozik az adott közzétételre.

  1. Szerzői és jelölésjog

A szerző törekszik arra, hogy valamennyi publikációban figyelembe vegye a felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videó részletek és szövegek szerzői jogait, és a maga által készített grafikákat, hangdokumentumokat, videó részleteket és szövegeket használja, vagy licencdíj mentes grafikákat, hangdokumentumokat, video részleteket és szövegeket használjon fel.

A mindenkor érvényes jelölésjogi szabályok rendelkezései és a mindenkori bejegyzett tulajdonosok birtokjoga korlátozás nélkül vonatkoznak az internetes ajánlatban megnevezett összes, és adott esetben harmadik személyre bejegyzett márkára és védjegyre. Önmagában a puszta megnevezés okán nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy a márkajelzést nem védik harmadik személy jogai!

A közzétett, maga a szerző által készített művek szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjének tulajdonában marad. A szerző kifejezett hozzájárulása nélkül nem megengedett az ilyen grafikák, hangdokumentumok, video részletek és szövegek sokszorosítása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban.

  1. Adatvédelem

Amennyiben az internetes ajánlatban lehetőség nyílik személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, nevek, postai címek) bevitelére, akkor a felhasználó kifejezetten önkéntesen adja meg ezeket az adatokat. Valamennyi kínált szolgáltatás igénybevétele és kifizetése – amennyiben az technikailag lehetséges és elvárható – engedélyezett ilyen adatok megadása nélkül, ill. anonimizált adatokkal vagy álnéven történő adatközléssel is.

  1. Jelen felelősság-kizárás jogérvényessége

A felelősségvállalás jelen kizárását annak az internetes ajánlatnak a részeként kell kezelni, amely erre az oldalra hivatkozott. Amennyiben jelen szöveg részei vagy egyes megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg a hatályos jogi helyzetnek, akkor az nem érinti a dokumentum többi részének tartalmát és érvényességét.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Inc. („Google“) Google Analytics elnevezésű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket“ használ, amelyek az Ön számítógépén vannak tárolva, és lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A sütik által a Ön weboldal-használatáról létrehozott információk (beleértve az Ön IP-címét is) továbbításra kerülnek a Google egyik USA-ban működő szerverére, amely tárolja azokat. A Google az Ön weboldal-használatának kiértékeléséhez, a honlap üzemeltetője részére a honlap látogatottságáról szóló riportok összeállításához, valamint további, a weboldal használatával és az internet használattal kapcsolatos szolgáltatások nyújtásához használja fel ezeket az információkat. Semmikor és semmilyen körülmények között nem hozzák összefüggésbe az ilyen módon nyert információkat személyes, azonosításra alkalmas információkkal. A Google adott esetben harmadik félnek továbbadja ezeket az információkat, amennyiben arra jogszabály kötelezi, vagy harmadik fél a Google megbízásából azok feldolgozását végzi. A Google semmi esetre sem fogja az Ön IP-címét a Google egyéb adataival összefüggésbe hozni. A sütik installálását böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja majd maradéktalanul használni a weboldal összes funkcióját. E weboldal használatával hozzájárul az Önről nyert adatok Google általi, a fent kifejtett módon és a fent megnevezett célból történő felhasználásához.