skip to Main Content
Investujte do toho,
čo budúcnosť potrebuje

Vaša investícia vytvára finančný základ
pre rozširovanie výroby slnečnej energie v Európe

Sun Invest AG poskytne výnosy z emisií spoločnostiam skupiny Sun Contracting Group a financuje tým rozšírenie výroby udržateľnej solárnej energie v Európe.